Arsa Ofisi Nedir ?

Arsa ofisi nedir?

Arsa ofisi, arsa üretiminde söz konusu olan yetersizlik, bu konu üzerinde kamu yönetiminin merkezi bir kuruluş aracılığıyla müdahalesini gerektirmiştir. Bu nedenle 1969 yılında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün görevleri; arsa fiyatlarındaki spekülasyonları önlemek için arsa stoku yapmak, tanzim alış ve satış yapmak, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm alanlarındaki kamu yatırımları için arazi ve arsa sağlamak.

1164 sayılı Kanunla İmar İskan Bakanlığına bağlı olarak kurulan arsa ofisi, döner sermayeli olarak ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir şekilde oluşturulmuştur. Arsa ofisi nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, arsa ofisinin tarih boyunca hangi bakanlıklara bağlı olarak çalıştığına göz atalım.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 

– Kuruluşundan 12.09.1989 tarihine kadar İmar ve İskân Bakanlığına;

– 12.09.1989 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına;

– 28.05.1999 tarihinde Başbakanlığa;

– 28.06.2001 tarihinde de Devlet Bakanlığının bünyesindeki Konut Müsteşarlığına;

– 14.08.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.

Arsa Ofisi Kanunu:

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 1969 yılında kabul edilmiştir. İskan Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Arsa Ofisi kanunu ile Arsa Ofisinin tanımı, genel müdürlüğün görevleri ilk 4 maddede tanımlanmıştır. 2004 tarihli ve 5273 Sayılı Kanunun birinci maddesi ile kanunun adı Arsa Ofisi Kanunu, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nerede?

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

Adres: Bakanlıklar

Telefon: (0090) 312 480 08 10

Yorum
  1. Micheal 11 Haziran 2018 at 15:48 - Reply

    Thanks, it is quite informative

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »