5 Soruda İfraz Nedir ve Nasıl Yapılır?

1.İfraz işlemi nasıl yapılır?

Arsa ifraz işlemleri veya bir gayrimenkulün ifraz işlemleri, tapu kütüğü üzerinde yapılabilen değişiklikler arasında yer alıyor. 

2. İfraz işlemi ne demektir?

İfraz işlemi, tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması işlemi anlamına geliyor. Peki söz konusu ifraz neye göre yapılır ve ifraz neden yapılır, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

İfraz işlemi, bir gayrimenkulün bir sahibi varken, bölünmesi ya da bir kısmının satılması durumlarında meydana geliyor. İfraz işlemi, bu gibi durumlarda yapılan tapu kütüğündeki değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.

3.İfraz nasıl yapılır?

İfraz işleminin yapılabilmesi için söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye gerekli evrakların temin edilmesi ile başvurulması gerekiyor. İfraz işleminin tamamlanabilmesi için bir de belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor. 

4.İfraz harcı..

İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor. İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmaması gerekiyor. Buna göre beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu ifraz harcı tahsil ediliyor.

Ayrıca ifraz işleminin gerçekleşebilmesi için ifraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak hakkı veya şerh varsa bunların da hak sahipleri tarafından alınması gerekiyor. 

5.İfraz işlemi için gerekli belgeler..

* Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

* Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

* İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

* Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

* İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise  DASK deprem sigortasının da olması gerekiyor.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın