Gayrimenkul Nedir, Neler Gayrimenkul Kapsamına Girer?

Bir eşya hukuku terimi olan “gayrimenkul”, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 704. Maddesine göre de

ARAZİ: Sınırı, yüzölçümü ve niteliği doğru biçimde belirlenmiş taşınmaz parçasına denir. Kadastro ve tapu tespiti yapılmamış olan her parsel tapu niteliğinde ayrı bir sayfaya kaydedilmek zorundadır.

  1. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR: Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız bölümlerdir.
    1. ÜST HAKKI: Yasal sahibine arazinin altında ve üstünde yapı inşa etme veya var olan yapıyı koruma ve mülkiyet hakkına sahip olma yetkisini tanıyan irtifak haklarıdır.
    2. KAYNAK HAKKI: Yasal sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve kendi arazisine katma yetkisini sağlayan hak.

KAT MÜLKİYET kütüğüne bağlı bağımsız bölümler. Kat irtifakı kurulmak suretiyle inşasına başlanmış ve şartlara uygun tamamlanarak bağımsız bölümler haline getirilmiş taşınmazlar.

Gayrimenkul olarak değerlendirilirler.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın