Konut Koruma Kapsamına Neler Giriyor?

Aile birliğinin boşanma gibi durumlar dışında bozulması ve eşlerden birinin vefat etmesi halinde, konut koruma yeni planları kapsamında Türk Medeni Kanunu uyarınca konut hakları değerlendiriliyor. Türk Medeni Kanunu ayrıca konut korunumu için borç ve miras durumlarını da sağ kalan eşin lehine olacak şekilde düzenlemiştir.

Aile konutu nedir?

Aile birliğinin sağlanabilmesi için medeni kanuna göre, evlilik süresince eşlerin bir konut bünyesinde birlikteliklerini sürdürmeleri mümkün oluyor. Satın alınmış ve iki eşin de hakkının bulunduğu bir konutun korunması ve miras gibi durumlarda yanlış dağıtımla karşılaşılmaması için detaylı olarak düzenlemeler yapılmıştır. Konut koruma planlarına göre bir aile konutunda tapu maliki dahi konutu satma olanağına tek başına sahip değildir. Eğer eşlerden biri ölür ve diğeri tek başına konutun hisselerinden sorumlu kişi haline gelirse, konut koruma şartlarına göre istediği işlemleri gerçekleştirme olanağına sahip olacaktır.

Eşlerin ikisinin de sağ olması durumunda, evliliğin ardından alınmış olan tüm mal varlıkları ilk olarak eşe, daha sonra ise çocuklara miras kalır. Eşini kaybeden ve tek olarak yaşamını sürdüren kişi ise, eşiyle birlikte aldığı tüm mal varlıklarını da vefat ettikten sonra çocuklarına bırakmış olacaktır. Konutların korunabilmesi yeni planlar kapsamında eşlerin mağdur olmamasını sağlayacak şekilde alım satım sürecinin desteklenmesine dayanıyor.

Sağ eşin mülkiyet hakkı istemi

Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda, sağ kalan eş tarafından konutla ilgili tüm hakların kendisine aktarılması yönünde bir başvuru yapılması mümkündür. Bu sayede direkt olarak konuttan yararlanma, yönetme ve tasarruf faaliyetlerinde tüm hüküm kendisine ait olacaktır. Medeni kanuna bağlı olarak, sağ kalan eş tarafından çocukların bulunmaması halinde evin tüm hakkı değerlendirilebilecektir. Konut koruma planlarıyla birlikte bireylerin hayatında mağduriyet oluşturabilecek mal varlığı yönetim sorunları da ortadan kaldırılmış oluyor.

Çocuklar bulunuyorsa veya farklı mirasçılar nedeniyle ev, aileye zarar verecek bir şekilde yönetilemez. Mirasçılardan biri istemediği takdirde hiçbir şekilde konutun satışı, farklı bir kişiye kiralanması, devredilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İlk olarak pay eşin, daha sonra ise çocukların ve diğer mirasçılarındır. Bu tarz durumlarda evlilik ölüm nedeniyle vefat öne sürülerek sona ermiş gibi gösterilmez. Eşlerden birinin ölmesi, diğeri tarafından tüm haklarının temin edilebileceği anlamına gelir ve yönetim hakkı da tamamen sağ kalan eşe ait olacaktır.

Evliliğin boşanma veya iptalle sonuçlanması durumlarında ise aynı süreç söz konusu değildir. Aile konutunun akıbetiyle ilgili verilecek olan kararlar, yeni düzenlemelerle birlikte değerlendirilebilecek yapıya sahiptir. Medeni kanuna göre özellikle 240–255–279 maddelerinde detaylı bir şekilde, sağ kalan eşin güncel mal varlığıyla ilgili hakları sıralanmıştır. Mal rejiminin tasfiyesi sonucunda satış, kiralama veya oturma hakkı talep etme olanağı bulunacak olan kişi, vefat eden şahısla evli olan eştir.

 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın