Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapılması gerekenler!

İmar barışı ile iskansız yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Peki, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra ne olacak?

İmar barışı kapsamında iskansız yapılarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-devlet üzerinden yapabiliyor. 

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi için başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar kabul ediliyor. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Her Yapı için tek bir belge düzenleniyor. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra ne olacak? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

1- Belgeyi belediyeye verin!

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine veriliyor.

2- Konut aboneliklerinizi bağlatın!

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor. Bunun için ilgili dağıtım firmalarına müracaat edilebiliyor.

3- Para ve yıkım cezalarını sildirin!

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor. Bunun için yine belediyeye müracaat ediliyor.

4- Belgenizi tapuya tescil edin!

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor. Tesis yapılabilmesi için;

  1. a) Yapı Kayıt Belgesi,
  2. b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
  3. c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

  1. d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,

ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunuluyor ve daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılıyor. 

Yapı kayıt belgesi alınmazsa..

Yapı kayıt belgesinin alınmaması halinde uygulanacak yaptırımları, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamış, imar kirliliğinde keyfiyet devam ederse hapis cezasının uygulanacağını vurgulamıştı. Yargıtay kararlarına göre de, düzeltme imkanın varken yapmayanlar hakkında kesilen ceza ertelenmiyor.

 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın