2019’da Ev Alanlar Ne Kadar Tapu Harcı Ödeyecek?

2019 yılında ev alma hayali gerçek olanlar tapudaki devir işlemi için ne kadar tapu harcı ödeyecek? Tapu harcı indirimiyle ne kadar, indirim bittikten sonra ne kadar harç ödenmesi gerekecek? İşte tapu harçları 2019…

Gayrimenkul alım satım işi olanlar tapuda yapılan devir işlemi için tapu harcı ödemekle mükellef oluyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi de gerçekleşmiyor.

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. 

Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Tapu harcı oranları her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeniden açıklanıyor. 2019’da uygulanacak tapu harcı oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 


Peki, 2019’da ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tebliğ kapsamında bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği bilgisi yer aldı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken konut ve işyerleri için geçtiğimiz sene uygulanan tapu harcı indiriminin 3 ay daha uzatılacağı müjdesini verdi. 

Buna göre, Mart ayı sonuna kadar ev alanlar binde 20 değil, binde 15 oranında harç ödeyerek tapularını alabilecek. Tekrar bir uzatmanın yapılmaması durumunda 1 Nisan itibari ile konut devir işlemlerinde binde 20 oranında tapu harcı tahsillerine başlanacak.

Hesaplama örneği

300 bin TL değerindeki bir evin alınması durumunda Mart ayı sonuna kadar ve 1 Nisan itibariyle ödenmesi gereken harçlar şu şekilde olacak;

Evin değeri: 300 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 15 (Mart sonuna kadar)
Tapu harcı bedeli: 4 bin 500 TL
Toplam ödenecek harç: 9 bin TL

Evin değeri: 300 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20 (1 Nisan itibariyle)
Tapu harcı bedeli: 6 bin TL
Toplam ödenecek harç: 12 bin TL

Elde edilen kar: 300 bin TL değerindeki bir ev için alıcı 2 bin 500 TL, satıcı 2 bin 500 TL olmak üzere 5 bin TL.

Tapuda gerekli belgeler

1- Tapuda satıcıdan istenen evraklar

– Tapu aslı veya fotokopisi
– 1 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2- Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

– 2 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– T.C. Kimlik Numarası
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

3- Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın