Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı!

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü maddesine yeni bir bent eklendi. Türkiye’de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak. Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

30 gün içinde TL’ye geçmesi gerekiyor!

Aynı karara geçici bir madde de eklendi. Geçici maddeye göre, değişikliğe gidilen maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde TL’ye geçilmesi gerekiyor.

Eklenen madde aşağıdaki gibi:

“Bu kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın