İmar Barışı Ödemelerinde Rakamlar Düştü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı kayıt belgesi bedelinin ruhsatlı alan üzerinden hesaplanmasında değişikliğe gitti. İmar Barışı ödemeleri için iş dünyasından gelen itirazlar doğrultusunda oteller, AVM’ler, turizm tesisleri gibi iş yerleri için hesaplama sistemi değiştirilerek ödeme kolaylığı sağlandı.

Ödeme sistemi değiştirildi

Ruhsatlı bir yapısı olan kişiler İmar Barışı’na başvurduklarında kayıt bedeli, binanın tamamı üzerinden hesaplanıyordu. Bu bedelin yüksek çıkması nedeniyle iş dünyasında İmar Barışı başvuru sayısı oldukça azdı.

Son gün 31 Ekim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelen talepler doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde değişiklik yaptı. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan İmar Barışı’nda yapılan değişiklik Resmi Gazete’ de de yayımlandı.

Kamu arsası

Resmi Gazete’ de yayımlanan değişikliklerden bazıları şöyle:

Kaçak binalar, Hazine ve belediye arsaları üzerine yapılmışsa, arsa emlak değeri binanın oturum alanı üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla yapı kayıt belgesi bedeli de daha düşük çıkacak. Ayrıca parsel üzerinde birden fazla yapı bulunuyorsa sadece Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulan yapının arsa payı dikkate alınacak. Taşınmaz hisseli ise, her bir hak sahibi hissesi oranında bedel ödeyecek

Güneş enerji santralleri, HES ve RES’ler de dahil

Kaçak güneş enerji santralleri, yapı kayıt belgesi için başvurduğunda, ürettikleri her bir megawatt enerji için 100 bin lira ödemeleri gerekiyordu. Dün yapılan değişiklikle bu hüküm kaldırıldı. Rüzgar, hidrolik enerji santrallerini de kapsayacak şekilde enerji üretim tesislerinin tamamı dahil edildi. Ancak ödenecek bedel, üretilecek her bir megawatt enerji için 2 milyon liraya yükseltildi.

Kaçak tersane ve liman

İskele, liman, tersanelerde ise hesaplar her bir metrekare için bin 500 lira olarak belirlendi. Kaçak olan istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için ise yapı kayıt belgesi bedeli hesabında her bir metrekare için 150 lira ödenecek.

Bodrum katlar hesaba dahil edildi

Binanın katları hesaplanırken, bodrum katlar da hesaba dahil edildi. Ruhsatta görünmeyen ibadethaneler ile valilikler, okul, hastaneler gibi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari olmayan yapıları yapı kayıt belgesi bedeli ödemeyecek. Ancak yerel yönetimler için bedel ödeme yükümlülüğü devam edecek. Belediyeler, bunun çifte standart bir düzenleme olduğunu, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek düzeltilmesi gerektiğini iddia etti.

Yapılar güvenli hale gelmeli

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tekin Saraçoğlu, tebliğle yasanın uygulaması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmeye çalışıldığını belirtti. Ancak Saraçoğlu, bir nevi af yasası olan düzenlemenin hiçbir mühendislik hizmetini içermediğini, yapı kayıt işlemlerinden sonra bu yapıların mutlaka incelenerek güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Saraçoğlu, “Yasa bütünüyle Anayasa Mahkemesine verilmiş olup neticesine göre yeniden düzenlenebilir. O zaman beklentiler daha köklü olarak yerine getirilebilir” dedi.

Ticari yönü yoksa harçtan muaf

Saraçoğlu, tebliğde yapılan değişiklikleri ise şöyle özetledi:
“Hisseli tapulardaki binaların diğer hissedarlara bağlı kalmadan kendi hissesi oranında harç ödeyerek İmar Barışı’ndan istifade edebilmesi sağlandı. Dini yapılar ve kamu binalarında imara aykırı yapılar ticari yönü yoksa harçlardan muaf olacak. Liman, otel gibi yapılarda ücretler yeniden düzenlenerek yani düşürülerek müracaatları kolaylaştırıldı. Hazine arsası üzerindeki yapılar işgal ettiği alan üzerinden harç ödeyerek imar Barışı’ndan istifade edebilecek.”

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın