Nitelikli yapılaşma için yetki belgesi verilecek!

TBMM Çevre Komisyonu’nda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Buna göre, nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgeleri verilecek.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

TBMM’ye sunulan teklife göre, nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması için yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak.

Ruhsatsız binalar yıkılacak

Buna göre, ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edilecek. Tespit edilen kaçak yapılar, mühürlenip, inşaatı durdurulacak. 

Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar ise bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilik tarafından yıktırılacak. 

İdari para cezası

Yine aynı kanun kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetleri tespit edilecek. Görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda, işlenen fiilin ağırlığı yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası olacak.

Lisans iptal edilecek

Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi, mevcut olmayan bir yapı hakkında “riskli yapı tespit raporu” hazırlanması ile daha önce 3 kez idari para cezası alınmış olması durumunda lisans iptal edilecek.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın