Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almak İsteyen Yabancıların Dikkatine!

Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’den gayrimenkul satın almak isteyen bir yabancı iseniz dikkat etmeniz gereken maddeleri özenle okumanızı tavsiye ederiz.

 

Yabancıların Türkiye sınırları içindeki gayrimenkul alımı, 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 2644 sayılı Tapu Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunla Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen yabancılara karşıtlık şartı kaldırılmıştır. Bu değişim sonrası yabancıların Türkiye’de emlak ve arazi alım satışı kolaylaşsa da hala süregelen bazı kısıtlamalar mevcuttur.

 

Peki nedir bu kısıtlamalar?

 

  • Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği arazi en fazla 30 hektar büyüklüğünde olabilir. Ayrıca, 30 hektarın, arazinin bulunduğu ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10’undan fazla olması durumunda, üst sınır olarak ilçe arazisinin yüzde 10’u kabul edilir.
  • Askeri alanlar ve özel güvenlik bölgelerinde, yabancıya arazi satışı yasaktır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden izin alınması durumunda bu bölgelerdeki evler yabancılara kiraya verilebilir.
  • Gayrimenkul almak isteyen bir yabancı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş “Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler”den birisinin vatandaşı olmalıdır. Ayrıca, bir yabancının taşınmaz satın almadan önce ikamet izni almasına gerek yoktur.

Yabancı Tüzel Kişilere Gayrimenkul Satışındaki Kısıtlamalar

Tüzel kişilere yapılacak olan satışların kısıtlamaları, 2644 nolu Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi ile belirlenmiştir. Bu madde uyarınca, bir şirketin Türkiye’de gayrimenkul talep edebilmesi için, şirketin, kendi ülkesindeki mevzuatlara tamamen uygun olması şartı aranır. Bunun yanında, Türkiye’de taşınmaz edinebilecek şirketler;

 

–6491 sayılı Türk Petrol,
–2634 sayılı Turizmi Teşvik,
– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri,

 

kanunlarında belirtilen kıstasları taşımaları gerekir. Bu üç kanunda belirtilen kıstasları taşıyan ve kendi ülkesinde herhangi bir mevzuat sorunu yaşamayan tüzel kişiliklerin Türkiye’de gayrimenkul satın almalarının önünde başka herhangi bir kısıtlama bulunmaz.

İzlenecek Yol ve Maliyetler

Yabancıya yapılacak gayrimenkul satış işlemleri, bağlı bulunan şehir merkezi veya ilçedeki tapu müdürlüğünde halledilebilir.

Ayrıca, taraflardan birisi Türkçe bilmiyorsa, satış işlemleri esnasında yeminli tercüman bulundurma şartı aranır.

Satış için gerekli olan belgeler, Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde belirtilmiştir.

MASRAFLAR

-Tapu Harç bedeli; taşınmazın satış bedelinin binde 20’si kadardır. 
-İşlemlerin yapıldığı tapu müdürlüğüne ödenecek döner sermaye ücreti
-Hizmet bedeli

 

 

 

 

 

 

 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »
WhatsApp'dan Bize Yazın